Proves de Certificació

Proves de certificació

LEGISLACIÓ

  • ORDRE, de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV 26.03.2008).

  • Resolució de 6 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2019.

  • Resolució de 2 d'agost de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoca la prova de certificació única dels nivells B2 i C1 per al professorat que participa en les estades formatives d'immersió lingüística al Regne Unit i a Irlanda en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana per al curs acadèmic 2018-2019.

  • Resolució de 13 de setembre de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es modifiquen les dates de realització de proves de certificació i el calendari d'admissió en la convocatòria extraordinària en les escoles oficials d'idiomes per emergència meteorològica.

 

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE CERTIFICACIÓ 2019

  • Alumnat That's English!: El període d'inscripció a la Prova de Certificació per als alumnes de That's English! es realitzarà exclusivament per via telemàtica des de les 09.00 hores del 20 de maig fins a les 15.00 hores del 21 de maig de 2019: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17070

 

 

IMPORTANT

 

Models de Proves de Certificació
 

 

IDIOMA

NIVELLS

Alemany

A2

B1

B2

C1

 

Anglés

A2

B1

B2

C1

C2

Àrab

A2

B1

B2

 

 

Espanyol

A2

B1

B2

C1

C2

Francés

A2

B1

B2

C1

C2

Grec

A2

B1

B2

 

 

Italià

A2

B1

B2

 

 

Portugués

A2

B1

B2

 

 

Rus

A2

B1

B2

 

 

Valencià

A2

B1

B2

C1

C2

Xinés

A2

B1

B2