Notícies

« Ves enrere

Avís sobre l'ajornament de les Proves de Certificació

Avís sobre l'ajornament de les Proves de Certificació

Atenció! La convocatòria ordinària de les PUC del curs 2019-2020 tindrà lloc en el mes de setembre i la convocatòria extraordinària en el mes de novembre, si la situació sanitària ho permet.

El calendari de realització de les parts de la prova escrita es publicarà en la pàgina web de les escoles oficials d'idiomes abans del 31 de juliol.

Més informació en la Resolució de 13 de maig de 2020 de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, que modifica la Resolució de 12 de febrer de 2020, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria de 2020.