Admissió i Matrícula per al curs 2019-2020

  • NOVETATS

- ASSISTENT TELEMÀTIC D'ADMISSIÓ (Disponible del 12 al 27 de juny de 2019 – Convocatòria ordinària)

 

Tot l'alumnat que vulga estudiar de forma presencial a les Escoles Oficials d'Idiomes, tant l'alumnat ACTUAL com el de NOU INGRÉS, i tot l'alumnat PIALP presencial, ha de participar en l'assistent telemàtic d'admissió (a excepció dels cursos formatius complementaris).

És fonamental triar correctament el CURS al qual es vol accedir, per la qual cosa resulta molt convenient llegir els apartats següents i les preguntes freqüents.

- VACANTS: ja podeu consultar les vacants disponibles per idioma, curs, EOI o secció i horari.

- Nova distribució de cursos per nivell i idioma

- Amb el nou pla d'estudis per al curs 2019 - 20, QUIN CURS SOL·LICITAR segons nivell i idioma.

- REQUISITS ACADÈMICS vàlids per a sol·licitar el curs adequat

- Oferta d'Idiomes i nivells de les EOI de la Comunitat Valenciana (cursos curriculars)

- Ubicació de les EOI de la Comunitat Valenciana (Seus i Seccions)

- Guia de Preguntes Freqüents – FAQ (aquest document s'actualitzarà periòdicament)

Preinscripció a la prova de nivell (enllaç disponible des de les 9:00hores del dia 12 de juny 2019 fins a les 23:59hores del dia 8 de setembre 2019) 

  • RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2019, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'admissió i matrícula per al curs acadèmic 2019-2020 en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana.