Visualització de contingut web

Proves homologades

 

 

CURS 2017-2018

 

INSCRIPCIÓ A LES PROVES HOMOLOGADES: tots els centres hauran d'inscriure's en aquesta página i triar la modalitat de prova.

PÀGINA D'INSCRIPCIÓ

 

Guia del Candidat (2017-2018) Especificacions (2017-2018)
Guia del candidat per a les proves homologadess per als alumnes d'educació secundària i formació professional (2017-2018). Especificacions aprovades per la Comissió Mixta (2017-2018).
Fitxes d'avaluació
Expressió i interacció escrita Expressió i interacció oral
Model de fitxa
Model de fitxa per a l'expressió oral
Portades
Model portada prova Model portada destreses