Proves de Certificació

Proves de Certificació

  • ORDRE de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV 26.03.2008).
     
  • RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2018 de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableix el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2018.

 

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE CERTIFICACIÓ 2018

  • Guia del candidat 2018.

 

IMPORTANT

Models de Proves de Certificació
 

IDIOMA

NIVELLS

Alemany

A2

B1

B2

C1

 

Anglés

A2

B1

B2

C1

C2

Àrab

A2

B1

B2

 

 

Espanyol

A2

B1

B2

C1

C2

Francés

A2

B1

B2

C1

C2

Grec

A2

B1

B2

 

 

Italià

A2

B1

B2

 

 

Portugués

A2

B1

B2

 

 

Rus

A2

B1

B2

 

 

Valencià

A2

B1

B2

C1

C2

Xinés

A2

B1

B2